Formular de calcul performanţe atleţi masters

Pentru a utiliza acest formular selectaţi proba în zona de sus a tabelului, iar apoi introduceţi datele personale (vârstă, sex) în zona de mijloc. Tot în zona de mijloc (partea din dreapta) introduceţi performanţa realizată (timp/distanţă/înălţime).

Timpii se introduc în formatul OO:MM:SS (ore / minute / secunde) sau MM:SS sau SS.ZZ (secunde . zecimi sau sutimi) în funcţie de probă. Distanţele sau înălţimile se introduc utilizând ca separator zecimal punctul (DD.ZZ).

După introducerea acestor date apăsaţi pe butonul "Calculează" din zona de jos a tabelului, iar pe ecran vor fi afișate automat: rezultatul echivalent categorie open și procentul de performanţă.

Vezi și articolul cu explicaţii detaliate.

Probe
Distanţa:
miles km
Date personale
Vârstă: Sex: M F Timp/distanţă/înălţime: Pct decatlon:
REZULTATE
Factor: Rezultat echivalent: Pct decatlon:
Rec open: Rec categ: Performanţă %: tabele 2006/2010


© Howard Grubb 1999-2011
Formular actualizat la: 4 Septembrie 2011
Înapoi acasă